POLITIKA PRIVATNOSTI


OBAVEŠTENJE I PRISTANAK ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Poštovani,

DELTA AUTOMOTO d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 33a, Beograd, matični broj: 20236507 (u daljem tekstu: “Društvo ili Mi”), poštuje i štiti privatnost svake osobe (fizičkih lica - klijenta, potencijalnog klijenta ili drugog lica – u daljem tekstu zajedno označeni kao: „Klijent ili Vi“) čije lične podatke prikuplja (u daljem tekstu: „Podaci o ličnosti“). Prikupljanje i čuvanje Ličnih podataka sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“) kao i sa Opštom Uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (EU 2016/679) (u daljem tekstu: „GDPR“), kada je to primenljivo.
U slučaju obrade Podataka o ličnosti Klijenata koji su državljani neke od država članica Evropske Unije, Mi ćemo primeniti i odredbe GDPR-a, u meri u kojoj je to primenljivo.

Ovo Obaveštenje sadrži sažet izvod odredbi Zakona, a primena svega navedenog u ovom Obaveštenju je moguća isključivo na način i pod uslovima kako je utvrđeno Zakonom.

Mi cenimo Vas i prepoznajemo da je privatnost važna za Vas.

Da bismo zaštitili privatnost svakog Klijenta čije Podatke o ličnosti prikupljamo, Mi smo objavili ovu Politiku privatnosti, koja definiše koje Podatke o ličnosti prikupljamo, na koji način, za koju svrhu ih obrađujemo, kako ih štitimo, koliko dugo ih čuvamo, kao i koja su Vaša prava u vezi sa Podacima o ličnosti. Naime, razvili smo ovu Politiku privatnosti da bismo Vam prikazali našu praksu u vezi sa prikupljanjem Podataka o ličnosti koje prikupljamo od Vas ili o Vama na ovom sajtu, putem pisane ili usmene komunikacije sa nama, kada posetite neki od naših objekata ili iz drugih izvora.

U svakom slučaju, budite slobodni da kontaktirate lice za zaštitu podataka o ličnosti na email adresu: [email protected].


Osnovni pojmovi i Lični podaci koje Društvo obrađuje

„Podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identitet;

„Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

"Osetljivi podaci" odnose se na podatke koje se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatima, zdravlje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju, genetske informacije, krivični dosije i biometrijske podatke koji se koriste za svrha jedinstvene identifikacije.

Mi ne prikupljamo Vaše osetljive podatke, osim ako nam ih ne učiniti dostupnim dobrovoljno ili ako smo na to obavezani važećim propisima. Mi možemo obrađivati Vaše podatke o zdravstvenom stanju koje ste nam Vi dostavili kako bismo zadovoljili Vaše posebne potrebe (na primer, u slučaju invalidnosti).

„Lični podaci dece“ se odnose na osobe mlađe od 18 godina.

Mi ne prikupljamo Lične podatke dece. Kao roditelj ili zakonski staratelj, nemojte dozvoliti svojoj deci da čine dostupnim svoje Podatke o ličnosti bez vaše dozvole

Podaci o ličnosti koje Društvo prikuplja i obrađuje o Vama obuhvataju:

 • Ime i prezime;
 • Pol;
 • Email adresa;
 • Broj fiksnog telefona;
 • Broj mobilnog telefona;
 • Fax;
 • Adresa prebivališta (ulicu i broj, broj pošte i mesto/grad);
 • Broj šasije motornog vozila;
 • Broj motora motornog vozila;
 • Registarske oznake vozila;
 • Servisna knjižica;
 • JMBG;
 • Broj lične karte/broj pasoša;
 • Datum prve registracije motornog vozila.

Način prikupljanja Podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti se prikupljaju neposredno od Vas, kao lica čiji se podaci obrađuju ili od strane drugih lica.

1) Neposredno prikupljanje Podataka o ličnosti od Klijenata čiji se podaci obrađuju

a) Prilikom kupovine odnosno prodaje motornog vozila

Prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji polovnog motornog vozila, a za svrhe zaključenja i izvršenja ugovora, ispunjenja pravnih obaveza Društva, u obavezi ste da nam dostavite sledeće Podatke o ličnosti: ime i prezime, pol, adresu prebivališta (ulicu i broj, broj pošte i mesto), JMBG, broj lične karte/broj pasoša, broj šasije motornog vozila, registarsku oznaku.

U slučaju da nam ne pružite navedene Podatke o ličnosti, Mi nećemo biti u mogućnosti da zaključimo i izvršimo ugovor o kupoprodaji polovnog motornog vozila, odnosno nećemo biti u mogućnosti da odgovorimo na Vaš zahtev.

Svrha zbog koje obrađujemo navedene Podatke o ličnosti jeste zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji polovnog motornog vozila, poštovanje pravnih obaveza, zaštite Vaših životno važnih interesa i radi razmatranja različitih prigovora/zahteva u vezi sa proizvodima i uslugama Društva.

Navedeni Podaci o ličnosti se čuvaju u bazi Društva trajno.

U cilju zaključenja i izvršenja ugovora o otkupu motornog vozila koji je zaključen između Društva i Klijenta kao prodavca motornog vozila, Društvo je u obavezi da od Vas prikupi sledeće lične podatke: ime i prezime, pol, adresu prebivališta (ulicu i broj, broj pošte i mesto), JMBG, broj lične karte/broj pasoša, broj šasije motornog vozila, registarsku oznaku, datum prve registracije, broj mobilnog telefona i email adresa.

Svrha prikupljanja gore navedenih ličnih podataka jeste zaključenje i izvršenje ugovora o otkupu motornog vozila, poštovanje pravnih obaveza i radi razmatranja različitih prigovora/zahteva u vezi sa proizvodima i uslugama Društva.

U slučaju da Društvu ne pružite navedene lične podatke, ugovor o otkupu motornog vozila neće moći da se zaključi odnosno izvrši.

Navedeni Podaci o ličnosti se čuvaju u bazi Društva trajno.

b) Prilikom posete prodajnom centru Društva

Prilikom Vaše posete našem prodajnom centru Društva, prikupljamo od Vas sledeće Podatke o ličnosti: ime i prezime, pol, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona i email adresu, kako bismo Vas blagovremeno obavestili o akcijama i pogodnostima prodaje odnosno otkupa polovnih motornih vozila od strane Društva za koje smatramo da Vam mogu biti interesantni ili za koje ste sami iskazali interesovanje, odnosno za svrhu pripreme specijalne ponude za prodaju motornog vozila odnosno otkup motornog vozila, slanja newsletter-a i komunikacije.

Svrha obrade navedenih ličnih podataka jeste obaveštavanje i informisanje u cilju promocije i marketinga Društva.

Navedeni Podaci o ličnosti se čuvaju u bazi Društva dokle god ne opozovete pristanak.

c) Prilikom posete web stranice www.deltapolovniautomobili.rs

Prilikom posete našem web sajtu, Podaci o ličnosti se prikupljaju putem kolačića (eng. coockies), saznajte više na Politika o kolačićima.


d) Prilikom procenjivanja vrednosti Vašeg motornog vozila

Kako bismo Vam pružili uslugu procenjivanja vrednosti Vašeg motornog vozila odnosno kako bismo Vam sačinili ponudu koja se odnosi na uslugu koja se odnosi na procenjivanje vrednosti motornog vozila, Mi prikupljamo Vaše sledeće Podatke o ličnosti: ime i prezime, pol, adresu prebivališta, JMBG, broj lične karte/broj pasoša, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona, servisna knjižica, broj šasije motornog vozila i broj registarske tablice motornog vozila.

Svrha obrade navedenih Podataka o ličnosti jeste pružanje usluge procenjivanja vrednosti motornog vozila.

Navedeni Podaci o ličnosti se čuvaju u bazi Društva trajno.

e) Prilikom Vašeg kontaktiranja

Prilikom Vašeg kontaktiranja (telefonom, preko našeg web sajta ili preko društvenih mreža) naših zaposlenih radi odgovora na različite upite u vezi sa našim proizvodima i uslugama, Vi dajete pristanak Društvu da prikuplja Vaše sledeće Lične podatke: ime i prezime, pol, email adresu i broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona.
Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste uspostavljanje komunikacije sa Vama radi davanja odgovora na Vaše upite ili radi preciziranja Vašeg zahteva.
Davanje navedenih Ličnih podataka je neophodan uslov za uspostavljanje komunikacije između Vas i Društva. U suprotnom, nećemo moći da odgovorimo na Vaš upit.
Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva dokle god ne opozovete pristanak.

2) Lični podaci dostavljeni od strane drugih lica

Postoje slučajevi kada nam možete dostaviti lične podatke trećih lica, npr. radi pripreme i dostavljanja promotivne ponude za koju smatrate da može da bude zanimljiva nekome koga Vi poznajete, u kom slučaju ćemo smatrati da ste od strane takvog lica ovlašćeni za takvo postupanje i ni u kom slučaju nećemo snositi odgovornost za obradu Podataka o ličnosti trećeg lica.

Svrha prikupljanja podataka

Svrha prikupljanja podataka jeste:

 • poštovanje pravnih obaveza (ugovornih i zakonskih ) Društva;
 • izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose (ugovor o kupoprodaji motornog vozila i/ili ugovora o otkupu motornog vozila) ili za preduzimanje radnji, na
 • zahtev Klijenta na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora (ispunjenje predugovornih obaveza);
 • pružanje usluge procenjivanja vrednosti motornog vozila;
 • opoziv motornog vozila sa tržišta;
 • ostvarivanje kontakta i pružanje mogućnosti da se Klijenti obaveste o ponudama i dodatnim informacijama i aktuelnostima koje ih interesuju u vezi sa Društvom, kao i radi
 • ostvarivanja prava Klijenata vezano za kupljene proizvode;
 • ostvarivanja legitimnih interesa Društva kao rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci
 • odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti.

Davanjem Podataka o ličnosti Klijent se saglašava da Društvo iste koristi za potrebe svog redovnog poslovanja i izvršavanja obaveza po svim započetim i budućim poslovima sa Klijentom, uključujući i dostavljanje ponuda za proizvode Društva, istraživanje tržišta i zadovoljstva klijenata, ažuriranje, kao i statističke analize i obrade.

Davanjem svojih Podataka o ličnosti dajete pristanak Društvu da iste može obrađivati u skladu sa odredbama Zakona, GDPR-a i drugim propisima, kao i da ih može prosleđivati svojim povezanim licima, proizvođaču vozila i/ili delova koji se nalaze u prodajnom asortimanu Društva, marketinškim kompanijama, servisima za komunikaciju ili kompanijama za istraživanja tržišta ili zadovoljstava klijenata odnosno osiguravajućim i lizing kućama, koje angažuje odnosno sa kojima sarađuje Društvo, a sve u cilju pružanja informacija i podataka vezanih za kupoprodaju vozila i unapređivanje istih, za komunikaciju o tehničkim i kampanjama za bezbednost vozila, komunikaciju o marketinškim i promotivnim aktivnostima, za unapređenje tih aktivnosti i sl., kao i za vršenje drugih poslovnih aktivnosti kojima se Društvo bavi.

Društvo neće Vaše Podatke o ličnosti činiti dostupnim trećim licima, osim u slučajevima navedenim u ovom Obaveštenju.

Pravni osnov obrade podatka i način prikupljanja podataka

Pravni osnov obrade podataka, predstavljaju:

• Vaš pristanak

Vaši Podaci o ličnosti do kojih smo došli na osnovu Vašeg pristanka će se obrađivati i čuvati sve dok postoji Vaš pristanak, odnosno sve do eventualnog opoziva Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka možete opozvati u svakom trenutku slanjem elektronskog zahteva na mail adresu: [email protected].

Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade Podataka o ličnosti izvršenu na osnovu Vašeg pristanka pre opoziva.

• Izvršenje ugovornih obaveza

Društvo prikuplja Podatke o ličnosti koji su mu neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora sa Vama i ispunjenja predugovornih obaveza.

Ukoliko nam ne pružite neophodne Podatke o ličnosti, nećemo moći da obradimo Vaš zahtev niti zaključimo ugovor.

• Legitimni interes

Društvo obrađuje Podatke o ličnosti u svrhu čuvanja legitimnih interesa Društva i legitimnih interesa trećih strana. Pod legitimnim interesima Društva naročito se podrazumevaju: održavanje funkcionalnosti IT sistema, promocija proizvoda i usluga Društva kao i povezanih lica, sprečavanje zloupotrebe, odnosno prevare pri utvrđivanju prava iz garancija.

• Poštovanje pravnih obaveza

U onoj meri u kojoj je obrada Vaših Podataka o ličnosti nužna radi ispunjenja pravnih obaveza Društva, odnosno obaveza definisani različitim zakonima.

• Zaštita životno važnih interesa

Određene Podatke o ličnosti obrađujemo kako bismo mogli da Vas kontaktiramo i obavestimo u slučaju neophodnosti da se opozove vozilo ili otkloni nedostatak koji bi mogao da ugrozi Vaš život i/ili bezbednost.

 

Period čuvanja Podataka o ličnosti

Podatke koje Društvo prikuplja na osnovu zakona kao pravnog osnova, dužan je da čuva onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis.

Podatke koje Društvo prikuplja na osnovu ugovornog odnosa, Društvo će čuvati samo onoliko koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge.

Podaci koji se obrađuju isključivo na osnovu Vašeg pristanka čuvaju se do opoziva pristanka.

Podaci koji se obrađuju radi zaštite životno važnih interesa čuvaju se trajno.

Prava Klijenta u vezi sa obradom Podataka o ličnosti

Pored već navedenih prava u ovom Obaveštenju, kao i ostalih prava predviđenih Zakonom i drugim propisima u skladu sa Zakonom, lice na koje se podaci o ličnosti odnose (Klijent) ima prava da:

 • od Društva zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove Podatke o ličnosti i pristup tim podacima;
 • od Društva zahteva ispravku, dopunu ili brisanje njegovih Podataka o ličnosti, i prava na prigovor na obradu;
 • podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;
 • se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane Društva ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

1) lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava Društvu proveru tačnosti podataka o ličnosti;
2) obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;
3) Društvu više nisu potrebni Podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
4) lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Društva preteže nad interesima Klijenta.

Društvo je dužno da obavesti sve primaoce kojima su Podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili dopuni ili brisanju Podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade u skladu sa Zakonom, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Društvo je dužno da lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informiše o svim primaocima.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove Podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo Društvu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni, u skladu sa Zakonom.

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, Klijent na kojeg se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese Društvu prigovor na obradu njegovih Podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

Klijent na koga se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

Postupak u slučaju povrede Podataka o ličnosti

Ako povreda Podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, Društvo je dužno da bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose, u skladu sa Zakonom.

U slučaju povrede Podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode Klijenata, Društvo je dužno da o tome obavesti Poverenika za pristupi informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja, ili ako je to moguće u roku od 72 časa od saznanja za povredu. Obaveštenje dostavljeno nadležnom organu sadrži sve informacije u skladu sa Zakonom.

Prenos Podataka o ličnosti u druge države

Prenos Podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država/međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi, Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019) (u daljem tekstu: „Odluka“) utvrđeno je gde se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Privredna društva kojima Društvo vrši prenos podataka nalaze se sa sedištem na teritoriji Savezne Republike Nemačke, Japana, Velike Britanije, Mađarske, Švajcarske Konfederacije i Sjedinjenih Američkih Država (ograničeno na "Privacy Shield framework"), za koje je u skladu sa Odlukom utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti).

Linkovi ka Web stranicama i uslugama trećih strana

Naš sajt može da sadrži linkove ka sajtovima trećih strana. Imajte na umu da mi nismo odgovorni za prikupljanje, upotrebu, održavanje, deljenje ili otkrivanje podataka i informacija od strane trećih strana. Ako pružate informacije na stranicama trećih strana i koristite te stranice, pravila o privatnosti i uslovi korišćenja tih trećih lica biće primenljiva. Preporučujemo Vam da pročitate pravila o privatnosti veb sajtova koje posećujete pre nego što pošaljete lične podatke.

Poverljivost podataka i transparentnost

Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije i Društvo će preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bi iste zaštitilo u skladu sa Zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Ova Politika privatnosti je dostupna na veb stranici www.deltapolovniautomobili.rs kao i u prodajnim centrima Društva.

Ako odlučimo da promenimo svoju Politiku privatnosti, promene će biti postavljene i objavljene na veb stranici www.deltapolovniautomobili.rs i u prodajnom centru Društva.

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti molimo da nas kontaktirate na:
Tel: 011/2010-903
E-mail: [email protected]


Vaš Delta Automoto